PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI


Organizace převážně realizuje zakázky spojené s prováděním vodorovného a svislého dopravního značení. Prioritou vrcholového vedení organizace je neustálé zvyšování kvality prováděných prací a snaha o trvalou spokojenost všech našich zákazníků. Technické vybavení organizce umožňuje provádění prací na standardní úrovni a v komplexním provedení. Snaha o neustálé zlepšování vede vrcholové vedení k záměru opětovné recertifikace systému managementu jakosti v souladu s normou ČSN EN ISO 9001:2009. Ve své činnosti prosazujeme potřeby našich zákazníků a usilujeme o spokojenost našich zákazníků i dalších zainteresovaných stran a to jak na cenu, tak i na kvalitu a požadované termíny.

Za celou dobu našeho působení na trhu práce se nám podařilo prosadit a obstát v náročné konkurenci a získat si dobré jméno u rozhodujích objednatelů, zejména investroů státní a krajské majetkové silníční správy, ale také měst a obcí, vyšších dodavatelů a řady soukromých investorů. Výsledky naší činnosti jsou pod přísným každodenním pohledem široké motoristické veřejnosti a jsme rádi, že pomáhají zlepšovat bezpečnost silničního provozu. Abychom byli i nadále konkurence schopní, musíme si dobré postavení a dobré jméno mezi zhotoviteli, kteří se zabývají prováděním dopravního značení udržet také v budoucnosti. Klademe si proto za cíl s použitím nejnovějších materiálů, polotovarů, výrobků a technologií plnit nejen specifikované požadavky našich objednatelů, ale vyhovět i dalším požadavkům. Proto trvale usilujeme o zvyšování kvality prováděných prací.


Jsme členem Českomoravské asociace dopravního značení Export1.gif, 2,7kB
Jsme držitelem certifikátu jakosti ČSN EN ISO 9001:2001
Dopravní značení Náchod s.r.o.
Vysokov 181, 549 12
Tel.: 491 421 607
Tel.: 736 753 726
Tel.: 736 753 727
e-mail: dznachod@dznachod.cz

map.jpg, 4,6kB

P1000854 P1000869


2012 všechna práva vyhrazena Dopravní značení Náchod s.r.o. IČO:27467040 DIČ: CZ27467040